Utbildningar

Utbildningar Amanda Lejonkrans

brego
WTkelly
57387403_1656362451132751_8469067984587980800_n
20
4
12
53458161_1605743299528000_8828177570370420736_n
2
52661048_1589830751119255_2985728837452562432_n
51060117_1562006003901730_6169703353719717888_n
56962131_1655241577911505_4685801636239507456_o
58419161_1669278409841155_4681808158467817472_n
57116332_1655241864578143_6971750408477736960_o
58382878_1669278696507793_392262120512684032_n
57387403_1656362451132751_8469067984587980800_n
PEMF
14
4 (1)
53251546_1605743406194656_3322337871255306240_n
18
pool
10
8
6
22Friskvårdskonsulent Hund

En Cert. Friskvårdskonsulent Hund är en person som studerat på UPH under minst ett års tid. Friskvårdskonsulenten arbetar med att förebygga skador och förbättra hundars hälsa såväl fysiskt som mentalt.

Friskvårdskonsulenten har ingående kunskap inom:


Träningsfysiologi
- Kunskaper för att kunna upprätta ett träningsprogram för hundar i olika arbetsfaser med hänsyn till hundens behov i respektive gren såväl som att kunna återanpassa hunden vid eventuella rehabtillstånd.
- Grundläggande kunskaper i olika former av träning och dess påverkan på skelett, muskulatur och cirkulation.

Patologi
- Grundläggande sjukdomslära.
- Tandvård samt akutsjukvård anpassad för friskvårdssyfte.
- Grundläggande kunskaper i smittvägar och smittskydd.

Etologi och problembeteenden
- Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan både som arbetande hund och sällskapsdjur.


Canineopat

En Cert. Canineopat är en person som studerat på UPH under minst ett års tid. Canineopat är en skyddad titel och utbildningen är en kvalitetssäkrad KU-utbildning. Det är den enda fysioterapiutbildningen för hund i Sverige under statlig tillsyn, vilket innebär att Skolverkets regler efterföljs gällande antal studietimmar, betygssättning etc.

Under utbildningen går man grundligt igenom:

Anatomi och fysiologi
- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  

Biomekanik
- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. 
- Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.
- Kroppsmedvetenhet. 

Patologi
- Grundläggande sjukdomslära.

Näringslära
- Grundläggande kunskaper i samverkan med människa.

Etologi
- Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan. 

Rehabilitering
- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering.
- Behandlingsmetoder.

Företagsekonomi
- Grundläggande företagsekonomi och coachning.
- Upprättande av affärsplan.   


Praktik utförs inom UPH Hundmassage, laserterapi, elektroterapi, water treadmill samt andra rehabiliterings- och träningsmetoder. I utbildningen ingår D9-kompetens, vilket innebär att man efter avslutad utbildning är djurvårdare på utökad nivå 2. Djurvårdare på utökad nivå 2

D9 kompetens

Hundens rörelse


Två dagars vidareutbildning med Frida Lundin från Åre Hundrehab & Svenska fysioterapiskolan där vi grottade in oss på just hundens rörelser. 

Balansbollsinstruktör nivå 1 och 2


Som balansbollsinstruktör får du en fördjupat kunskap och förståelse i hundens balansorgan och nyttan med stadga och stabilitet.

Nivå 2 går vi in på djupet och  håller på med övningar specifika för vissa skador, träningsupplägg, kompletterande träning och självklart de avancerade cirkuskonsternas grundprinciper.


Hundsimsinstruktörsutbildning ADVANCED
Fördjupning i rörelse & undersökningsteknik
Kinesiologitape

Fascinerande fascia 

Djupdykning i anatomin 
Traumaterapi för vävnader
Laserterapi
För att läsa mer om dessa utbildningar, tryck på länken nedan 

Palpationsskolan - Lennart Sjöström och Ole Frykman 
Halt Hund -
Ole Frykman

Fysioterapi efter ortopediska tillstånd – teamets betydelse - Ole Frykman och Maria KnutasWater treadmill för Hund - Maria Knutas